Дейности

Земеделие и агроекология

 • 20 000 дка обработваема земя в Североизточна и Северозападна България
 • Производство на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, кориандър, рапица
 • Прилагане на най-съвременните технологии в отглеждането на земеделски култури
 • Гарантирано най-високо ниво на качество
 • Почистване и агроекологично поддържане на пасища и ливади в планинските райони

Съхранение и логистика на зърно, зърнотърговия

 • Публичен склад – 35 000 тона силозни съоръжения в гр. Враца, Северозападна България
 • Плоски складове – 20 000 тона в Североизточна България, близо до пристанище Варна
 • Лаборатории за контрол на качеството на зърното
 • Търговия със зърно на основните селскостопански култури

Транспортни и логистични услуги

 • Логистичен център за семена, пестициди и торове в гр. Плевен, Централна България
 • Превоз на зърно и селскостопански продукти
 • Изключителен екип от професионалисти

Производство на ел. енергия от възобновяеми източници

 • МВЕЦ 184 KW в Северозападна България