Производство на ел. енергия от възобновяеми източници

МВЕЦ 184 KW в Северозападна България.

с. Чупрене 3950
обл. Видин
ул. 2-ра №16
тел.: 02/818 09 11; 0889 236 352
факс: 02/818 09 23
email: chuprene@atridi.com

Производство на ел. енергия
photo5