Производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

  • МВЕЦ 184 KW в Община Чупрене, Северозападна България
  • МВЕЦ 215 KW в Община Белоградчик, Северозападна България

с. Чупрене 3950
обл. Видин
ул. 2-ра №16
тел.: 02/818 09 10; 0889 236 352
email: company@atridi.com