Контакти

Централен офис – Атриди Груп

 
гр. София 1618
ж.к. Бъкстон,
ул. Леринска чука №4
тел.: 02/818 09 11; 0889 236 352
факс: 02/818 09 23
email: company@atridi.com

Атрико – Зърносъхранение и зърнотърговия

 
гр. Враца 3000
ул. Шипка №1
тел.: 092/68 6000; 0889 555 105
факс: 092/68 60 16
email: atrico@atridi.com

Ребел – Земеделие и агроекология

 

 
с. Белгун 9690
общ. Каварна
Селскостопански двор
тел./факс: 0570/85 984; 0887 598 501
email: rebel@atridi.com

Складова база Гривица – Транспорт и логистика

 
с. Гривица 5841
общ. Плевен
тел./факс: 063561/371
email: grivitsa@atridi.com

Чупрене – Производство на ел. енергия от възобновяеми източници, агроекология

 
с. Чупрене 3950
обл. Видин
ул. 2-ра №16
тел.: 02/818 09 11; 0889 236 352
факс: 02/818 09 23
email: chuprene@atridi.com