Контакти

Атриди Груп –
Централен офис

 
гр. София 1618
ж.к. Бъкстон,
ул. Леринска чука №4
тел.: 02/818 09 10
моб.:0889 236 352
email: company@atridi.com

Стис – Производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

 
с. Чупрене 3950
обл. Видин
ул. 2-ра №16
тел.: 02/818 09 10
моб.: 0889 236 352
email: company@atridi.com

Ребел –
Земеделие

 
с. Белгун 9690
общ. Каварна
Селскостопански двор
тел.: 0887 598 501
email: rebel@atridi.com

Ребел – Животновъдство, фуражи,
пасища и ливади

 
с. Чупрене 3950
обл. Видин
ул. 2-ра №16
тел.: 02/818 09 11
моб.:0888 604 436
email: chuprene@atridi.com