fav icon

Aтриди Груп е частна българска компания, заета в областта на земеделието. Групата е основана със създаването на първата фирма през 1995 г., разраствайки се в годините, като към момента общият брой на фирмите в нея е 8, с над 90 служители в цялата страна.

Основните дейности на фирмите са:

  • Земеделие върху собствена и наета земя
  • Обработване и поддържане на пасища и ливади в планински местности
  • Агроекология
  • Зърносъхранение
  • Транспорт и логистика
  • Проекти и инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници

Фирмите в групата разполагат със собствени бази за земеделско производство, модерна земеделска техника, силози за зърносъхранение, складове за съхранение и логистика на вложения в земеделието, бази за поддръжка и ремонт на селскостопанска техника и инвентар. Екипите ни прилагат добрите земеделски практики, водени от принципите на модерното европейско и световно земеделие.

Нашата мисия е да произвеждаме качествена продукция, съхранявайки природата и нейните незаменими ресурси и блага.